Nacht op het Binnenhof (gedicht)

Albert Verwey

Nacht op het Binnenhof

De schaamteloze gloed van de avondfeesten
is nu gedempt: de donkre architectuur
met enkel hier en daar aan boog of muur
een kalme lamp, en in het zwart de geesten

Nacht op het Binnenhof (gedicht)
Albert Verwey schreef het gedicht Nacht op het Binnenhof


van vroeger tijden, heft de spitse leesten
van dak en gevel weer naar 't stille vuur
van sterren, waar de oneindige natuur
de rust beschouwt van mensen en van beesten.

Rust. Is het dat wat ik begeer? Geen rust
van 't graf, maar midden in het menslijk jagen
te zijn als zulk een afgesloten plein
waaruit wel paden gaan naar iedre lust
maar de eeuwen hoorbaar galmen en gewagen
en geen licht nader schijnt dan sterreschijn.