Muzenstraat

Als dochters van Zeus en Mnemosyne (de godin van de herinnering) kenden zij zowel toekomst als verleden. De naam van de muzen leeft nog voort in hedendaagse woorden als amuseren, museum, mozaïek, muziek en een Haagse straatnaam

Muzenstraat
Een van de Muzen in de Muzenstraat

Grieks

Zij waren in de Grieks-Romeinse mythologie de godinnen van zang, kunst en wetenschap. 

Zoals Thalia, de godin van de komedie, Calliope, de muze van het epos, de filosofie en retorica en Clio de muze van de verheerlijking door het gezang.

Deze onsterfelijke nimfen inspireerden volgens de mythologie schrijvers en kunstenaars tot de mooiste werken, zoals de bouw van een grote concertzaal. 

De straat

De Muzenstraat werd in 1874 gesticht en werd vernoemd naar de in datzelfde jaar gestichte concertzaal, het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op de hoek van de Muzenstraat en de Zwarteweg.

De Muzenstraat gezien vanaf de Zwarteweg. Links is voorbij de knik in de straat het Militair Hospitaal zichtbaar.Lange tijd was de Muzenstraat een doodlopende straat. 

Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond het Slop van Maasdam, een doodlopend straatje aan de Fluwelen Burgwal. In 1922 werd dit slop met de Muzenstraat verbonden. Vanaf dat moment liep de oude Muzenstraat vanaf de Fluwelen Burgwal naar de Zwarteweg

Transitorium

Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen brandde in 1964 af. Drie jaar later werd hier een hoog kantoorpand neergezet, het Transitorium

Dit gebouw werd een revolutionair jackblock-systeem gebouwd. Men begon met de bouw van de hoogste verdieping. Elke verdieping werd als het ware in de kelder gebouwd en dan door 124 vijzels opgetild, waarna de volgende verdieping in aanbouw kwam.

De Fluwelen Burgwal (links) en de Muzenstraat (r) in 1975. Op het braak liggende terrein stond een jaar eerder nog het Militair Hospitaal. Op de achtergrond het Transitorium. De fotograaf stond op de Kalvermarkt.Dit Transitorium werd in 1998 omgebouwd naar het Castalia (bijgenaamd de Tieten van Den Haag) en staat nu met 104 meter in de top tien van hoogste gebouwen van Den Haag. Doordat het tracé van de Muzenstraat gewijzigd is, staat dit gebouw niet meer in de Muzenstraat, maar aan het Parnassusplein

Militair Hospitaal

Op de hoek van de Muzenstraat nummer 1 en de Fluwelen Burgwal nummer 76 stond van 1813 tot 1974 het Militair Hospitaal.

In 1803 werd het woonhuis van de familie Van der Duyn van Maasdam rijkseigendom. Het huis was gelegen op de hoek van de Fluwelen Burgwal en het Slop van Maasdam. In 1813, na de Franse bezetting, verhuisde de garnizoensziekenzaal van het Binnenhof naar dit nieuwe ziekenhuis aan de Muzenstraat

Het Militair Hospitaal aan de Muzenstraat vlak voor de sloop in 1974.In de volgende jaren werd het hospitaal steeds vergroot door middel van de aankoop van naastliggende panden. Het ziekenhuis domineerde de Muzenstraat. In 1843 werd het ziekenhuis een hospitaal 1e klasse. de 

Vanaf halverwege de twintigste eeuw werden er ook burgers in het ziekenhuis behandeld en verpleegd.

Aan het einde van de jaren 1960 besloot minister van den Toom van Defensie dat het hospitaal op deze plek overbodig geworden was. In 1970 werd het ziekenhuis daarom, op 26 bedden na, voor het grootste deel gesloten. Het gebouw werd in 1974 gesloopt.

Sloop

De Muzenstraat kijkend naar de Zwarteweg in mei 2016.Het militaire hospitaal stond vanaf de Fluwelen Burgwal gezien aan de rechterkant van de straat. Dit deel werd rond 1974 gesloopt. Het linkerdeel van de straat overleefde tot 1995 waarna ook deze panden tegen de grond gingen. 

In 1992 presenteerde de Gemeente Den Haag het plan om voor een half miljard gulden het 'Lavi-kavel' te ontwikkelen. Dit Lavi-kavel omvatte het gebied rond de Muzenstraat en de Zwarteweg en werd vanaf acht oktober 1993 plan 'De Resident' genoemd.

Diversen

De beroemde architect Herman Wesstra ontwierp onder andere het gebouw in de Haagse Dierentuin, de Passage, het Panoramagebouw in het Bezuidenhout en de Seinpost in Scheveningen.

De Muzenstraat in 1929. De fotograaf staat met zijn rug naar de Fluwelen Burgwal.Hij wilde dicht bij de binnenstad wonen en vestigde zijn kantoor en woonadres van 1883-1887 daarom aan de Muzenstraat 3. Daarna verhuisde hij naar de Stationsweg.

Op 6 september 1939 trouwde de later beroemde Haagse schrijver Simon Carmiggelt met Tiny de Goey. Hij verhuisde vanuit zijn ouderlijk huis in de Druivenstraat 19 naar de Muzenstraat 16. Carmiggelt ontving hier vele vrienden uit Haagse toneel- en kunstkringen.

De bekende fotowinkel HAFO in de Wagenstraat had vanaf de jaren 1930 het hoofdkantoor van Hijmans' Foto- en Kinogroothandel NV (Hafo) in de Muzenstraat 37.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap oftewel Nederlandsche Protestantenbond werd in 1870 opgericht en vestigde zich in 1925 aan de Muzenstraat 2-4. 

De Muzenstraat kijkend naar het Muzenplein. Op de achtergrond staat de Muzentoren.In 1941, tijdens de oorlog, verloor de Protestantenbond het pand aan de Muzenstraat. Op 21 september 1947 keerden ze weer terug naar hun kerk in het gebouw van de Orde van Vrijmetselaren aan de Muzenstraat. Op 29 april 1970 vierde deze Haagse afdeling het 100-jarig bestaan met een jubileumbazar.

Heden

De huidige Muzenstraat loopt vanaf de Zwarteweg naar het Muzenplein en van het Muzenplein naar de Wijnhaven. De straat ligt in de wijk Uilebomen. De bebouwing werd in 2000 neergezet.

De Muzenstraat maakt onderdeel uit van De Resident. Dit is een grootschaIig stedenbouwkundig project dat tussen de binnenstad en het Centraal Station in ligt.

In het bouwplan werd gekozen voor het thema 'Griekse muzen' als een herinnering aan het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen uit 1874.

De Muzenstraat is een ontwerp van Adolfo Natalini. 

Een moderne kaart met daarin getekend het trace van de Muzenstraat zoals deze ongeveer liep vanaf 1922 tot 1995. SVM = Slop van Maasdam. MS = Muzenstraat. Beide straatjes liepen tot 1922 tot aan de pijltjes. Vanaf 1922 werden ze verbonden. 1=Militair Hospitaal. 2=Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.De Muzenstraat aan de linkerkant van het  Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 1925.  Rechts de Zwarteweg.De Muzenstraat gezien richting de Zwarteweg in 1950.Het Militair Hospitaal in 1950. Links de Muzenstraat en rechts de Fluwelen Burgwal.Het Militair Hospitaal aan de Fluwelen Burgwal in 1968. De ingang met de rode kruizen staat aan de Muzenstraat.